18 Eylül 2009 Cuma

Studio Osep / Stüdyo Osep


NON will from 14 October to 14 November be hosting Tayfun Serttaş’s project on the complete works of Osep Minasoğlu titled ‘Studio Osep’, also the first solo exhibition in the space.

Studio Osep focuses on the life story and career of Osep Minasoğlu, at 80 one of Istanbul’s oldest living studio and set photographers. The project, the outcome of the artist’s work of 10 years on the biography and archive of Osep Minasoğlu, problematizes continuing relationships of representation for various social positionings within an environment of ‘possibility’ where the past can be challenged from individual points of view.

The exhibition comprises three main spheres - biography, retrospective and video-installation - presenting a systematic integrity of comparisons on Osep Minasoğlu and the transforming functions of photography. Based on a life of 80 years and a career spanning 60 years as a photographer, the Osep Minasoğlu archive is transformed into an exceptional selection via a re-editing of around 6 thousand documents which have survived.

Instead of the experience of a series of re-discovered nostalgic archives deemed worthy of an exhibition, Studio Osep offers the viewer an interdisciplinary perspective that aims to investigate the social interruptions of recent history and the complex impact created by these interruptions on the equation of the individual, identity and culture. The exhibition articulates social contradictions embedded in the recent history of the city with minor individual memory and transforming life practices, gaining continuity on a parallel perspective to Republican history.

The book titled Studio Osep, edited by Tayfun Serttaş as an extension of the project will be published by Aras Publishing. The book launch will take place simultaneously with the exhibition opening at NON.

..........................................

NON, 14 Ekim - 14 Kasım tarihleri arasında Tayfun Serttaş’ın ‘Stüdyo Osep’ başlıklı külliyat projesi ile mekanın ilk solo sergisine ev sahipliği yapıyor.
Stüdyo Osep, İstanbul’un yaşayan en eski stüdyo ve set fotoğrafçılarından Osep Minasoğlu’nun 80 senelik yaşam ve fotoğraf tarihini yeniden üretmeye odaklanıyor. Geçmişin bireysel perspektiflerden sorgulanabildiği bir ‘olanaklılık’ ortamında, farklı sosyal konumlanmaların süregiden temsiliyet ilişkilerini sorunsallaştıran proje, sanatçının, Osep Minasoğlu biyografisi ve arşivi üzerine 10 yılı bulan araştırmalarının ürünü.

Üç büyük katmandan meydana gelen sergide biyografi, retrospektif ve video-enstalasyon dilleri arasında Osep Minasoğlu’na ve fotoğrafın dönüşen fonksiyonlarına dair sistemli bir karşılaştırmalar bütünü yer alıyor. 80 senelik yaşam ve 60 senelik fotoğraf tarihi ile Osep Minasoğlu arşivi, büyük bölümü sanatsal kaygılar güdülmeden üretilerek günümüze ulaşabilen 6 bine yakın dökümanın yeniden kurgulanması ile benzerine az rastlanır bir seçkiye dönüşüyor.

Stüdyo Osep, izleyiciye, yeniden keşfedilmeye ve gösterilmeye değer bulunmuş bir dizi nostaljik arşivi deneyimlemek yerine, yakın tarihin toplumsal kesintileri ve bunun birey, kimlik ve kültür denkleminde yarattığı karmaşık etkiyi bugün üzerinden araştırmayı hedefleyen disiplinlerarası bir perspektif öneriyor. Kentin yakın tarihine ilişkin toplumsal tezatları, minör olanın bireysel hafızası ve dönüşen yaşam pratikleri üzerinden günümüz tartışmalarına eklemleyen sergi, Cumhuriyet tarihine paralel bir perspektifte süreklilik kazanıyor.

Tayfun Serttaş tarafından projenin tamamlayıcı bir uzantısı olarak hazırlanan Stüdyo Osep isimli kitap, Aras Yayıncılık tarafından yayınlanacak. Kitap tanıtımı, sergi açılışı ile eşzamanlı olarak NON’da gerçekleşecek.

Hiç yorum yok: