25 Nisan 2012 Çarşamba

bugünGarip bir 24 Nisan.

Fransız ve Türkiye hükümetlerinin korkunç çekişmesi altında, karşılıklı linç kampanyalarıyla istismar edilen koca bir senenin ardından, aklımdaki tek soru bu sene kaç kişinin o meydanda olacağı ya da olamayacağı...

Oradalar, oradayız ve de bu sene hiç olmadığı kadar kalabalığız. Vicdanına verdiği sözü tutanları izliyorum, gün acı olsa da, içimde derin bir tebessüm var.

Eskiden bu gösterileri ülkücüler basardı, anlaşılan onlar bile vicdana geldi, artık sadece solcular basıyor. Başörtülü bir genç kadın çıkıyor anma kalabalığının arasından, "Ermeni halkının acısı biz Müslümanların da acısıdır" diye başlarken konuşmasına, (ki bu gerçekten önemli bir konuşma) polis barikatının arkasından bir grup solcu bağırmaya devam ediyor; "Kahrolsun ABD Emperyalizmi!!! Gördük İleri Demokrasiyi!!!"

24 Nisan 2012 Salı

19 Nisan 2012 Perşembe

Söyleşi: Elif Boyner & Tayfun Serttaş

Elif Boyner - Tayfun Serttaş Söyleşi/Conversation
21-04-12 Cumartesi 16:00-17:00
Rezervasyon: İlhan Ozan ilhan@pilevneli.com

16 Nisan 2012 Pazartesi

Ucla'dan Edebiyat Profesörü Ali Behdad 19 Nisan'da Boğaziçi'nde

ABD'deki University of California, Los Angeles (UCLA) İngiliz Edebiyatı ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümleri başkanı Prof. Ali Behdad, Tarih Bölümü'nün Getty Vakfı ile oluşturduğu kurumsal ortaklık (Connecting Art Histories Initiative) çerçevesinde Nisan ayı boyunca üniversitemizde çeşitli ders ve etkinliklere katılacaktır.

Son yıllarda çalışmalarını 19. yüzyıl İran'ında fotoğraf kullanımı üzerine yoğunlaştıran Behdad, 19 Nisan'da, 16.00-18.00 saatleri arasında Rektörlük Konferans Salonu'nda Osmanlı-İran-Hindistan coğrafyalarında fotoğrafın doğuşunu konu alan karşılaştırmalı seminerin katılımcısı olarak, fotoğraf ve Şarkiyatçılık üzerine bir konuşma yapacaktır.

Zaman: Perşembe, 19 Nisan, 2012 - 16:00 to 18:00
Mekan: Boğaziçi Üniversitesi
Şehir: İstanbul

11 Nisan 2012 Çarşamba

...

"... Bir de aşık olunacak mecra kalmadı. Artık ortak alanları paylaşmıyoruz. Bizim agoramız yok artık. Herkes kendi bacağından asılmak isteyen koyun tarifinde" / Meral Okay

9 Nisan 2012 Pazartesi

Elif Boyner & Tayfun Serttaş konuşmasıPilevneli Project'in 12 - 28 Nisan tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı, mekanın açılış projesi Elif Boyner'in "Görünürün Ötesinde" isimli solo sergisi hakkında.

Elif Boyner - Görünürün Ötesinde


20. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren kent ve sosyal bilimlere dair tartışmaların içiçe geçmesi, bu iki alanın ürettiği ortak sorunsalların kaçınılmaz olarak farklı disiplinler tarafından da incelenmesinin önünü açtı. 1970’lerde New York’u vuran büyük kriz sonucu birçok binanin işlevini yitirmesi ve yerlerine dikilen yeni yapıların ticaret ve para odaklı konumu, kısa süre içerisinde tüm dünya metropollerinde modern kent ve toplum mühendisliğinin dayandığı noktayı belirleyecekti. En derin etkisini metropol yaşamında gösteren bu yeni sistem, mekânsal deneyimi, zaman odaklı yeni bir gündelik yaşam ritmiyle ters yüz etmek üzere koşullanmıştı.

“Görünürün Ötesinde”, modern kent hayatının yol açtığı yabancılaşmaya karşı, birey ve onu kuşatan sistem arasındaki ilişkiyi mikro analizler üzerinden sorunsallaştırıyor. Sanat ve düşünce dünyasında sıkça ele alındığı üzere sistemin karmaşıklığı içinde insanın, kendisinin bile farkına varmadığı şekilde yeniden, yeniden ve yeniden formatlanmasıyla yaratılan kaybolmuşluk hissi, modernizmin temel problematiğidir. Metropol hayatının hıza endekslenen ritmi ve bunun dayandığı hesaplanabilirlik ilkesi, yaşamın “karmaşıklığını” düzenlemek adına geliştirilirken gündelik koşullu akışın dışında süregiden “şeylerin” saf dışı bırakılmasını kolaylaştırır.if Boyner’in, kişisel deneyimlerinden yola çıkarak bireyin kentsel labirentte varolma çabasına yönelik arayışları, etrafımızı saran maddi çevrede birçok şeyin görülemez – ve dolayısıyla anlamlandırılamaz – hale gelmesinden ilham alıyor. Sanatçının bu yabancılaş(tır)mayı delmeye yönelik müdahaleleri, çalışmalarına farklı katmanlarda yansıyor. Mekânsallığı yeniden ele alırken görüntüyü konstrüksiyonlar aracılığıyla tamamlayan Boyner, fiziki çevreyi bütünlüklü bir şekilde baştan kurguluyor. Böylelikle gösterge ile gösteren arasındaki verili kodlar üzerinden süregiden kopuşa ayna etkisi yaparak, kişi ile sistem arasındaki ilişkide dış dünyaya karşı kaybolan farkındalığı sorguluyor. Sonucunda modern kent yaşamının bireylere dayattığı yüksek ritme karşın, izleyiciyi kısa bir süreliğine duraksatarak eşzamanlı düzenekler aracılığıyla çevresini yeniden keşfetmeye davet ediyor.

Gündelik hayatı kuşatan imaj ve görüntü bombardımanı, sürekli bununla yaşayan bireyi aynı zamanda tepkisizleştirir. Modern yaşam her şeyi sayılara indirger. Nasıl ki kentsel hayat dinamikleri insanları kendi başlarına hiçbir farklılığı olmayan sayılar olarak görerek onları sadece girdikleri ilişkilerde ortaya koydukları değerlere göre sınıflandırıyorsa, kişi de kendini ister istemez öteki ile arasında rasyonel bir mesafe oluşturur pozisyonda bulur. Fakat birey, tüm bu karşılaşmalar içinde bir yandan yabancı olarak gördüğü ötekine, uzak olduğu kadar da yakındır. Çünkü uzaklık ve/ya yakınlık, kendimiz ve öteki arasında hissettiğimiz ortak özelliklerle ölçülür ki, bu ortak özellikler bizim ötemizde konulmuş genel-geçer kurallar tarafından belirlenen sosyal mesafeye bağımlıdır.Boyner’in işlerinde sorgulanan bir diğer yabancılaşma ise bireyler arasındaki iletişim(sizlik) boyutunda kendini gösteriyor. Guy Debord’un belirttiği üzere, yeni sistemde “izleyici” konumuna indirgenen insanların dış dünyayla ilişkileri, onlara sürekli olarak gösterilen sunumlar üzerinden belirlenir. Bu ilişkiler ağının en belirgin sonucu tamamen yapay olarak üretilmiş görüntüler üzerine kurulu bir gerçeklik algısıdır. Dolayısıyla yabancılaşma, insan ve nesne arasındaki ilişkiyle birlikte toplum ile birey ve bireyler arası ilişkileri de belirler.

Bu paradokstan yola çıkarak iletişimsizliğin nasıl iletişime dönüşebildiği yönünde sunulan ipuçları sergide yer alan işlerin taşıdığı ortak özellik olarak okunabilir. Elif Boyner’in işlerde izleyiciye sunulan yanyanalıklar bir kimlik politikası oluşturmaz. Yanyana gelmek iletişimin ideal koşuludur. Bu tür bir birliktelik kişiyi dışarı doğru açarak iletişim olasılığı sağlar. Dolayısıyla insanların ‘olduğu haliyle’ kalmalarına imkân tanırken, farklılıklar da mevcudiyetini sürdürür. Sanatçı bunu yapıtlarında seyirciyi bazen kalabalıklarla, bazen ise ikiz kardeşiyle karşı karşıya getirerek işlemektedir. Beklenmedik bir kalabalık görüntüsüyle karşılaşılırken içerinden bir çift göz seyircinin üzerine doğru yönelir. Bu tür bir karşılaşmanın yarattığı his paradoksal bir biçimde, bir yandan kalabalık tarafından fark edilmemenin çizdiği sınır, öte yandan bakışın uyandırdığı görülme hissinin bu sınırı yadsımasıdır.

Yapıtlarını “içe dönüklük, iletişimsizlik ve yabancılaşma” zemininde kurgulayan Boyner, gündelik hayatın rutinlerinden ayıkladığı kayıtları, refleksif bir eşzamanlılık içerisinde sunmaktadır.

Happy Easter in Istanbul6 Nisan 2012 Cuma

cross on its side"Cross on its side"
Mixed media sculpture
cross: 160X120cm black circle: 220cm

Outside-in@ALANistanbul

4 Nisan 2012 Çarşamba

TV8 / MUHALLEBİ KRALI

03.04.2012 Tarihinde TV8'te yayınlanan Okan Bayülgen'in hazırlayıp sunduğu Muhallebi Kralı BURADAN İZLENEBİLİR