19 Kasım 2013 Salı

pek yakında.. / Georgiades Biraderler

....................


Örneğin Georgiades Biraderlerin Beyoğlu’nun farklı mahallelerine dağılan binaları, bütün bir mesleki kariyerlerini gözler önüne serer nitelikteydi. Uzun süre farklı binalarda Dimitrios Georgiades "D.GEORGIADES" ve Stefanos Georgiades "S.GEORGIADES" olarak ayrı ayrı okuduğum bu iki mimar arasında, soyadı benzerliğinden başka bir yakınlık olduğuna ilişkin hiç kanıtım yoktu. Ta ki alan araştırmam, Galata bölgesinde yoğunlaşana kadar.

Dimitrios ve Stefanos Georgiades’i farklı binalarda keşfettikten bir sene kadar sonra, Meşrutiyet Caddesi’nin girişindeki bir binada bazı harfleri kısmen silinmiş olarak ilk kez "GEORGIADES FRERES ARCHITECTES(Georgiades kardeşler) imzalı bir mimar yazıtına rastlayacaktım. Bu yazıtta isimlerinin baş harfine yer verilmeyen mimarlar, kardeş olarak yalnızca soy isimleri ile anılıyordu. Eğer burada bahsi geçen Georgiades biraderler, bugüne değin birbirlerinden bağımsız olarak farklı binalarında okuduğum Georgiades’ler ise, ilk kez bir binaya kolektif olarak imza atmışlardı ve onlar erkek kardeşti.

Çok geçmeden, dört hafta kadar sonra bu kez Okçu Musa Caddesi’nin girişinde Frej Apartmanının yan komşusu olan Abuaf Apartmanı’nda “DEMus ct STEno GEORGIADES ARCHITECTES” imzalı bir mimar yazıtı ile karşılacaktım. Bu bir mucizeydi! Bu son ipucu, bir önceki yazıtta bahsi geçen isimsiz biraderlerin ve daha önce birbirinden bağımsız olarak belgediğim D.Georgiades ve S.Georgiades’lerin aynı kişi ve kardeş olduklarını kanıtlıyordu.

Mesleki kariyerlerinin doruk noktasını teşkil ettiği her halinden belli olan Abuaf Apartmanın’da, Georgiades’ler üzerindeki sır perdesi tamamen kalkıyordu. Nihayetinde şirketleşmişler ve en çarpıcı eserlerini, üzerinde her iki kardeşinde ismine yer verilen yeni kurumsal kimlikleriyle imzalamışlardı. Günümüzde bir tanesi Tarlabaşı yıkım bölgesinde olmak üzere, yapıları Cihangir, Tophane ve Galata çevresine dağılan bütün Georgiades’ler, aynı aileden dünyaya gelen iki kardeşti.  

Bir kentin mimari şiflerini çözmenin - ipuçlarını bağlamanın - bundan daha heyecan verici bir yöntemi olamazdı; tanıklık ederek bilmek. O gün mutluluktan kilometrelerce daha yürüdüm, ve izledim...        

....................

(devamı pek yakında)Dimitrios Georgiades'e ait mimar yazıtı (Tarlabaşı)


Stefanos Georgiades'e ait mimar yazıtı (Cihangir)


Georgiades'lerin kardeş (freres) olduğunu kanıtlayan mimar yazıtı (Kuledibi)


Dimitrios ve Stefanos Georgiades'in isimleriyle anıldığı mimar yazıtı (Kuledibi)

Hiç yorum yok: