11 Haziran 2022 Cumartesi

Basına ve Kamuoyuna: Anahit Ghazarian Hakkında Açıklama

 


BASINA ve KAMUOYUNA 

Anahit Ghazarian Hakkında Açıklama;  

2011 yılında SALT Galata’nın açılış sergisi olarak ilk kez İstanbul’da kamuya açılan Maryam Şahinyan arşivinin, Anahit Ghazarian isimli bir Ermenistan vatandaşı tarafından yıllardır yasa dışı bir şekilde kullanılmakta olduğunu şaşkınlıkla izliyoruz. Bu bağlamda; kendisi tarafından arşivi araçsallaştırmak suretiyle organize edilen panel, sergi, sunum vb. etkinliklere onayım bulunmadığını, arşiv hakkında verdiği röportajlarda kullanılan görsel ve yazılı referansların benden izinsiz olarak kopyalanıp kullanılmakta olduğunu deklare etmek zorunluluk halini almıştır.

 

Anahit Ghazarian isimli şahıs, hiçbir hak ve yetkisi olmadan, kimseden izin ve onay alma ihtiyacı duymaksızın, evrensel ahlaki ve etik prensiplere aykırı olarak son derece agresif bir üslupla uzun süredir projemle ilgili sergiler açmakta, paneller organize etmekte, röportajlar vermekte ve hatta daha ileri giderek arşiv üzerine bir web sitesi kurmakta, istisnasız bu faaliyetlerinin tamamında fikri sınai hakları bizlere ait olan görsel ve yazılı envanteri kullanarak haksız çıkar sağlamaktadır.  

Konuya hakim olan izleyicilerin bildiği gibi; Foto Galatasaray arşivinin tamamı cam levha negatifler ve siyah beyaz selülozik filmlerden meydana gelmektedir ve günümüze ulaşan şekliyle orijinal arşiv basılı fotoğraf içermemektedir. Günümüzde Foto Galatasaray arşivi adına paylaşılmakta olan imajların tamamı, üç yıllık konservasyon çalışması sayesinde 200 bine yakın negatif filmin görselleştirilmesinin sonucudur. Arşiv üzerinde bunun dışında bir görselleştirme (post-prodüksiyon) çalışması yapılmamıştır. Bu bağlamda, dijital arşivin telif hakları şahsıma ait olup, resmi ve yazılı onayım olmadan gerçekleşen kullanımların tamamının yasadışı olduğunu belirtme gereği doğmuştur.

 

Foto Galatasaray arşivi “anonim” bir halk ezgisi değildir. Fikri ve sınai mülkiyet hakları açısından muhatapları son derece açık, hukuki yetki ve sınırları en ince detayına kadar baştan çizilmiş bir projedir. Zira 2011 yılında ilk kez İstanbul’da kamuya açılana değin Maryam Şahinyan hakkında literatürde bir cümle dahi monografik bilgi yer bulamamış, kendisi ve mesleki arşivi tamamen unutulmuş (kaybolmuş) vaziyette iken tarafımdan gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu süreçten itibaren gerçekleşen bütün paralel proje ve etkinlikler, bizzat onayım ve desteğim alınarak hukuki prensiplere uygun şekilde icra edilmiştir. 

 

Hukuki sürece dönük bütün yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla; Foto Galatasaray arşivi bağlamında benden izinsiz olarak Anahit Ghazarian isimli şahıs ile yasa dışı şekilde işbirliği yapan galerici, yayıncı, küratör, webmaster ve organizatörlerin de eşit derecede suça iştigal ettiklerini beyan eder, konuyu kamuoyunun ve basının takdirine sunarım.


Saygılarımla,

Tayfun SerttaşHiç yorum yok: